SÖZLÜ SUNUM KURALLARI

    Sunumlar özette belirtilen sorumlu yazar tarafından yapılacaktır.
    Sunumu yapılmayan çalışmalar sempozyum özet kitapçığında yer almayacaktır.
    Araştırmacılara 10 dk sunum ve 5 dk tartışma olmak üzere toplam 15 dk süre verilecektir.
    Sunumlarda hızlı bir şekilde amaç, materyal ve yöntemden söz edildikten sonra sunumun önemli bir
    kısmında bulgular, sonuç ve tartışmadan söz edilmelidir.
    Sunumlar sempozyum program akışına uygun olarak yapılacaktır.
    Sunum dosyaları tercihen “.ppt veya .pptx” formatında hazırlanacak ve dijital kopyası oturum başlangıç
    saatinden en az 20 dakika önce salonlarda görevli ilgili kişilere teslim edilmeli ve çalıştığı kontrol
    edilmelidir.