POSTER HAZIRLAMA KURALLARI

    Poster boyutu 70 cm x 100 cm olmalıdır.
    Kâğıdın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
    Posterin sol üst köşesine Kongrenin adı ve logosu, sağ üst köşeye ise poster sunanın üniversitesinin adı
    ve logosu konulması tavsiye edilmektedir.
    Poster Adı 48 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır
    (poster adının iki satırı geçmemesine özen gösteriniz).
    Yazar Ad(lar)ı 36 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
    Yazar adres(ler)i 36 punto Arial Karakterinde yazılmalıdır.
    Metin başlıkları 24 punto Arial Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılacaktır.
    Metin 24 punto Arial Karakterinde yazılacaktır.