DÜZENLEME KURULU

Yrd. Doç. Dr. Dilek ŞAHİN (Toplantı Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Zafer KARSLI
Öğr. Gör. İ. Umut DURAN
Öğr. Gör. Bora EYÜBOĞLU
Öğr. Gör. Volkan ÇAVUŞ

Sekretarya

Öğr. Gör. R. Yaşar TARAKÇI
Öğr. Gör. Bora EYÜBOĞLU