SBT 2016 Tam Metin Bildiri Kitabı Hakkında


Sayın Katılımcılar,

"SBT 2016 Tam Metin Bildiri  Kitabı"nın basımında yer almasını istediğiniz, en fazla 10 sayfadan oluşacak olan bildirilerinizin yazım kurallarına uygun olarak 20 Kasım 2016 tarihine kadar web adresine tam metin olarak gönderilmesi gerekmektedir.